Στεγανοποίηση - Πρόσμικτα

Στεγανωτικές μεμβράνες με ελάχιστο βάρος και πάχος, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή σε τριβή, κάμψη και εφελκυσμό. Προσφέρουν, επίσης, αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες και στις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ασφαλτικά κεραμίδια με ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αδιαπέραστα από το νερό, ελαφριά, για γρήγορη εφαρμογή. Ευέλικτα σε μέγεθος και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, ιδανικά και για την αποφυγή μυκήτων και διάβρωσης.

Πρόσμικτα, βελτιωτικά μπετόν για επιπλέον προστασία από κύκλους τήξης-πήξης. Είναι διαθέσιμα σε πολλές εκδοχές και η τελική επιλογή γίνεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες του κάθε έργου.

Προϊόντα στεγανοποίησης